АПАРА̀ТЧИК

АПАРА̀ТЧИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1.В някои производства — лице, което работи с апарат или апаратура. След час апаратчикът от борда на "Звезда" приемаше по радиото и предаваше по двете полушария на земята: "Тук "Звезда"... Маточкин Шар... 73[TODO convert cyrillic=0] и 35 ’ северна ширина... " Ст. Волев, МС, 77.

2. Радиотелеграфист.

3. Партиен или държавен функционер по време на комунистическото управление в някои страни след Втората световна война до 1989 г. Постепенно, при това с помощта на общественото мнение, успял [Дубчек] да отстрани старата гвардия апаратчици и начело дошли нови хора. Г . Данаилов, ДС, 205.

— Рус. аппаратчик.

Списък на думите по буква