АПАРТАМЀНТ

АПАРТАМЀНТ м. Самостоятелно жилищно помещение в голяма сграда, което се състои от няколко стаи и съответни сервизни помещения. Възпитателите и учителите живееха в същото здание, където имаха свои апартаменти в страничните крила. Д. Габе, МТ, 97. Двустаен апартамен. Апартамент с обширен хол.

— От фр. appartement.

Списък на думите по буква