АПАРТАМЀНТЕН

АПАРТАМЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Прил. от апартамент. Апартаментна площ.

Списък на думите по буква