АПАРТАМЀНТЧЕ

АПАРТАМЀНТЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от апартамент. — А пък аз, понеже се занимавам сега с комисионерство и имам връзки с разни предприемачи, ще гледам да ви намеря някое тъй по-износно апартаментче. Две стаи и кухня ще ви бъдат предостатъчни... Св. Минков, РТК, 104.

Списък на думите по буква