АПА̀ХИ

АПА̀ХИ мн. Северноамериканско индианско племе, обитавало югозападната част на днешните САЩ и Северно Мексико, което водело номадски начин на живот и се препитавало основно с лов.

— От англ. Apaches. — Друга форма: апа̀чи.

Списък на думите по буква