А̀ПАЧИК

А̀ПАЧИК прил., неизм. Простонар. Съвсем отворен. — Подигна ли вратника да го залостиш или го остави да зее апачик? П. Тодоров, Събр. пр. II, 254.

— От тур. apaçık.

Списък на думите по буква