АПА̀ШКИ

АПА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Разг. Прил. от апаш. При това този вестник даваше такива интересни работи — любовни истории, апашки похождения, щастливи и нещастни случаи. Г.Караславов, Избр. съч. II, 196. Апашки вид. Апашки навици.

АПА̀ШКИ

АПА̀ШКИ. Разг. Нареч. от прил. апашки.

Списък на думите по буква