А̀ПЕКС

А̀ПЕКС м. Астрон. Точка от небесната сфера, по посока на която се движат Слънцето и Земята.

— Лат. apex ’връх’.

Списък на думите по буква