АПЀЛ

АПЀЛ м. Книж. Обръщение към обществеността за подкрепа, помощ или съдействие; позив, зов, повик. Кои събития предизвикаха необходимостта от един апел към народа? Ал. Константинов, Съч. I, 191. Припомняйки последните идеологически конфронтации във въоръжените сили, вестникът посочва, че този апел към към единство на началника на оперативното командуване на континента,.., придобива особено значение. РД, 1975, бр. 252, 6. Озовавам се на апела за помощ.

— Фр. appel.

Списък на думите по буква