АПЕЛИТАВИЗА̀ЦИЯ

АПЕЛИТАВИЗА̀ЦИЯ ж. Езикозн. Преминаване на съществително собствено име в нарицателно със значение на понятие или термин, напр. бермуди.

Списък на думите по буква