АПЀПСИЯ

АПЀПСИЯ ж. Мед. Лошо смилане на храната в стомаха.

— Гр. άπεπψία.

Списък на думите по буква