АПЛИКА̀ТА

АПЛИКА̀ТА ж. Мат. Третата координата на една точка в координатна система в пространството, отбелязвана обикн. със знака Z. Абсцисата, ординатата и апликатата на точка А се наричат нейни координати. Дескр. геом. XI кл, 81. "Височината", на която се намира точката,.., представлява нейната трета координата — координатата Z или апликата. Д. Факиров, ТА, 24-25.

Списък на думите по буква