АПЛИКАТУ̀РА

АПЛИКАТУ̀РА ж. Муз. 1. Разположение на пръстите при свирене на музикален инструмент; пръстовка.

2. Означение с арабски цифри върху нотите реда на пръстите при свирене с музикален инструмент.

— От лат. applico ’плътно допирам, прилагам’ и ит. applicatura.

Списък на думите по буква