АПОГА̀МИЯ

АПОГА̀МИЯ ж. 1. Биол. Безполово размножаване; апомиксис.

2. Биол. Размножаване без оплождане, при което ембрионът се развива от една вегетативна клетка. Противоп. партеногенезис.

— От гр. Bπό ’отделно, далече от’ + γάμος ’брак’.

Списък на думите по буква