АПОКО̀ПА

АПОКО̀ПА ж. Езикозн. Изпускане на неударен гласен звук в края на думите.

— От гр. άπόκοπή ’отсичане, отрязване’.

Списък на думите по буква