АПОЛИТЍЗЪМ

АПОЛИТЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Аполитичност. Но докато Чехов нямал тесни връзки с работническата класа .. и с труд превъзмогвал своя дребнобуржоазен аполитизъм, Горки бил вече тясно свързан с най-последователните марксисти. Г. Караславов, Избр. съч. III, 394. Филмът "Тревога" разобличаваше аполитизма и показваше, че няма трети път — или с народа, или против него. НК, 1958, бр. 13, 1.

Списък на думите по буква