АПОЛОГЀТИКА

АПОЛОГЀТИКА ж. 1. Богословска дисциплина, която се занимава със защита и утвърждаване на християнската религия. Началото на християнската апологетика се поставя в произведенята на Тертулиан, Ориген и др. ранни християнски писатели.

2. Прен. Книж. Безрезервна защита на някакво учение, което достига до предвзето, прекалено и неубедително възхваляване.

Списък на думите по буква