АПОЛО̀НОВЕЦ

АПОЛО̀НОВЕЦ, мн. ‑вци, м. Рядко. Разг. Аполон (във 2 знач.). — Откак се помня, всички момичета са се отнасяли към мене като към посредник между тях и всевъзможните аполоновци, с които се любят. Др. Асенов, И, 12.

Списък на думите по буква