АПОРЍЯ

АПОРЍЯ ж. Филос. В старогръцката философия — неразрешим или трудно разрешим логически проблем поради възникване на противоречие, наличие на аргумент против очевидното, общоприетото.

— От гр. Bπορία ’безизходност, затруднение’.

Списък на думите по буква