АПО̀РТ

АПО̀РТ1 м. Финанс. Вноска от движими или недвжими имоти и като дялово участие от страна на съдружник в едно предприятие.

— От фр. apport.

АПО̀РТ

АПО̀РТ2 междум. Рядко. Възглас за отправяне на заповед "донеси!" към дресирано куче.

— Фр. apporte.

Списък на думите по буква