АПО̀РТЕН

АПО̀РТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Търг. Който се отнася до апорт1. Апортно участие.

Списък на думите по буква