АПОРТЬО̀Р

АПОРТЬО̀Р м. Финанс. Лице, което участва в учредяването на предприятие с част от капитала не в пари, а в имущество.

Списък на думите по буква