АПО̀СТОЛСТВАМ

АПО̀СТОЛСТВАМ и АПО̀СТО?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Разг. Работя като апостол сред народа обикн. за организиране на революционна борба. Той всичко вземаше присърце и не му оставаше много време с работата му в училището, със секретарството му, .. Но идваше често при Бориса Глаушев от жажда да апостолствува и от нужда на ума си да бъде непрестанно в напрежение. Д.Талев, И, 298.

Списък на думите по буква