АПО̀СТОЛСТВУВАНЕ

АПО̀СТОЛСТВУВАНЕ ср. Отгл. същ. от апостолствувам; апостолствам.

Списък на думите по буква