АПОТЕО̀ЗА

АПОТЕО̀ЗА ж. Остар. Апотеоз. Представленето се свърши с величествена апотеоза, с възнесението на Маргарита в небесата. Ив. Вазов, Съч. ХII, 191.

Списък на думите по буква