АПОХРОМА̀Т

АПОХРОМА̀Т м. Физ. Най-съвършен обектив за микроскоп, фотографически или астрономически апарат, при който е отстранена сферичната и хроматичната аберация за три цвята от спектъра.

Списък на думите по буква