АПОХРОМА̀ТЕН

АПОХРОМА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Физ. Прил. от апохромат.

— От гр. Bποχρ?ματος ’безцветен’.

Списък на думите по буква