АПРЀТ

АПРЀТ м. Спец. Препарат, който се използува при заключителната обработка на плат под формата на разтвори, емулсии или суспензии; апретура.

— От фр.appret ’подготовка’.

Списък на думите по буква