АПРОКСИМА̀ЦИЯ

АПРОКСИМА̀ЦИЯ ж. Мат. Приблизително изразяване на математически величини, числа, функции и др. чрез други по-прости или по-известни.

— От лат. approximatio ’приближаване’.

Списък на думите по буква