АПРО̀Ш

АПРО̀Ш м. 1. Печат. Разстоянието между буквите, между думите при печатарски набор.

2. Само мн. Остар. Воен. Зигзагообразни ровове, предназначени да улеснят атакуването и превземането на укрепление.

— Фр. approche.

Списък на думите по буква