АПСЍДА

АПСЍДА ж. 1. Архит. Полукръгла, по-рядко правоъгълна или многоъгълна засводена ниша в стена на постройка.

2. Архит. Полуцилиндрична или многостенна изпъкнала част на постройка, засводена с четвъртит купол.

3. Архит. В култовите сгради част от олтара в източния край на църквата или място за хора (певците) край северната и южната стена пред олтара.

4. Само мн. Астрон. Крайните точки на голямата ос от елипсата на небесно тяло.

— От гр. Bψίς, —qδος ’кръг, свод’ през фр. abside. — Друга (диал.) форма: абсѝда.

Списък на думите по буква