АПТЕКА̀РКА

АПТЕКА̀РКА ж. Жена аптекар. Иззад тресавището вървяха доктор Василев и дъщерята на Иван Касабов, която, както се хвалеше баща ѝ, скоро щяла да свърши за аптекарка. Г. Караславов, СИ, 69.

Списък на думите по буква