АПТЕКА̀РСКИ

АПТЕКА̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася доаптекар. Аптекарски стъкла. Аптекарски помощник. Аптекарски материали. Аптекарски работник. Аптекарски везни.

2. Който се отнася до аптека.

Аптекарска доза. Разг. Извънредно малко. Оля сипваше мъничко, слагаше на вилицата аптекарски дози и едвам отваряше устни. Г. Стаматов, Разк. I, 70. Меря с аптекарски везни. Разг. 1. Меря извънредно точно. 2. Проявявам излишна педантичност, дребнавост в нещо.

Списък на думите по буква