АПТЕКА̀РСТВО

АПТЕКА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Наука за действието на лекарствата върху организма и за начина на приготвянето и употребата им; фармация. — Вие имате диплома на отличник — запишете медицина или зъболекарство. Или най-малко — аптекарство. А. Гуляшки, МТС, 19. Следвам аптекарство.

2. Занятие на аптекар (в 1 знач.) Григор остана в Пазарджик като аптекар, и ако се не лъжа, и досега е там, само че е зарязал аптекарството. К. Величков, ПССъч. I, 25.

Списък на думите по буква