АПТЀРИКС

АПТЀРИКС м. Зоол. 1. Киви1. Apterix australis.

2. Като прил. Безкрил.

— От гр. άπόκοπή ’безкрил’ през фр. apt|erix.

Списък на думите по буква