АР

АР, а̀рът, а̀ра, мн. а̀рове, след числ. а̀ра, м. Единица мярка за повърхнина, равна на 100 кв. метра. А той, човекът,.. и сега си има прасе и крава, и девет ара десертно лозе. Чудомир, Избр. пр, 215.

— От лат. area ’празно място, площ, площад’ през фр. are.

Списък на думите по буква