АРАБЍЯ

АРАБЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. и ж. Жарг. Човек, който проявява отзивчивост, разбиране, добро отношение към околните, който не е еособено придирчив и строг; добряк. Затуй в комсомолското дружество си избрахме ръководство, но все момчета, и то арабии. Не да ни разпъват душата. Не да ни търсят под вола теле. Ст. Йончев, Ст, 1966, бр. 1041, 1. — Имах късмет да попадна в четата на Ламята. Сега ние водим хорото. Ламята е голям арабия. Увлича ни. Бием целия отред. А. Каралийчев, СР, 79. Веднъж-дваж след светване на лампите се оказа, че в салона има учители. Учениците тутакси се изпокриха под столовете. . Учителите си излязоха уж нищо не видели, а учениците веднага ги обявиха за най-големите "арабии" и добряци на света. ВН, 1964, бр. 3875, 4.

— От араб. през тур. harabi ’разтурен’.

Списък на думите по буква