АРА̀БКА

АРА̀БКА ж. Жена от някой от семитските народи, населяващи част от страните на Предна, Югозападна Азия или Северозападна и Северна Африка, които говорят диалекти (сирийски, иракски, египетски и др.) на един общ език. Пред уличните врата стояха двама стражари, а на двора гъста тълпа мъже, жени, деца, най-много туркини, а имаше там и гъркини, и българки, и ерменки, и арабки, и пр. Св. Миларов, СЦТ, 6.

Списък на думите по буква