АРА̀БСКИ

АРА̀БСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Прил. от арабин (араб) и Арабия. Начесто се издигат кичести палмови гори, между които едва тъмнеят бедните колиби на арабските селяни. Ст. Кринчев, СбЗР, 364. Хаче е арабски градец всред пустинята до една гола планина. Ив. Вазов, Съч. VII, 180. Но Шекиб бей сякаш не бързаше да го заговори. Прелистваше книжата, вглеждаше се тук-там в ситното арабско писмо. А. Христофоров, А, 264. Наблизу до Мадрид са намира великолепний дворец Ескуриал и манастир на св. Лаврентия, .. Тука е гробницата на испанските кралеве; богата библиотека с арабски ръкописи. Й. Груев, З, 90. Арабска азбука. Арабска литература. Арабски приказки. Арабска архитектура. Арабски стил. Арабско облекло.

2. Като същ. арабски м. Арабски език. Тръгваме по една от близките улици и разпитваме различни хора къде живеят русите. Питаме на всички езици — арабски, руски, френски, — но никъде не ни разбират. Ст. Кринчев, СбЗР, 348.

Арабска гума. Безцветна, с жълтеникав или кафяв цвят растителна смола, отделяна от някои видове африкански и южноазиатски акации, която се използва за производство на лепила, мастила, акварелни бои, в текстилната промишленост, в медицината и др.; гуми арабикум. Арабски език. Език от южната група на семитските езици, говорен с диалектни разновидности (иракски, египетски, сирийски и др.). Арабски кон. Кон за езда, отличаващ се с хармонично телосложение и голяма издръжливост (една от най-добрите породи коне, създадени в Арабия). Арабски цифри. Общоприетите днес писмени знакове (1, 2, 3 и пр.), заети от арабите в средните векове. Прерипнал е арабското. Диал. Прекарал тежкото, трудното.

Списък на думите по буква