АРАНЖИМЀНТ

АРАНЖИМЀНТ м. Муз. 1. Преработка на музикално произведение за изпълнение от определен състав инструменти или гласове, различен от този, за който е написано първоначално.

— От фр. arrangement ’подреждане’.

Списък на думите по буква