АРАНЖО̀Р

АРАНЖО̀Р м. Спец. Специалист, който подрежда витрини, изложби, цветя.

— От фр. arrangeur.

Списък на думите по буква