АРАПЍНА

АРАПЍНА м. и ж. Нар.-поет. Арапин (в 1 знач.). Страшна беше арапина / страшна хала халетина / глава има малко млого / малко млого три казана. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 144. Че си зярна тамо долу / тамо долу в равно поле / триста грозни арапини. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 149. Надодоха страшни турци / страшни турци анадолци / със тях идат черни грозни / черни грозни арапини. Нар. пес., СбНУ ХХIХ, 143. Никой ми се юнак не наймало, / да го фатат Марка Кралевике; / наймала се църна арапина, / да го фатат Марка Кралевике, / али Марко живо да донесит, / али Марка, али Маркоа глаа. Нар. пес., СбБрМ, 181. Не виде ги чрън арапина. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 54.

Списък на думите по буква