АРАПЍНСКИ

АРАПЍНСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Нар.-поет. Арапски. Стрехите му [на Марковия сарай] обнизани / се с глави арапински. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 151. И им велит Секула Детенце: "Ти се моля, вуйко, да ме зеиш, .. Да шетаме земя арапинска". Нар. пес., СбБрМ, 203. Дай ми, Боже, на момата здраве — / да а вода у арапска земня, / да направа арапинско рухо, / да а дам на брата за сина! Нар. пес., СбНУ, ХLIV, 395.

Списък на думите по буква