АРА̀ПКА

АРА̀ПКА ж. 1. Простонар. Жена, която принадлежи към черната раса; чернокожа, негърка, арапкиня. Разигра се Марко Кралевичи, / .. и си дигна тежка топузина, / та почука арапу на порти. / Не го дочу Църна арапина, / на го дочу арапка анъма. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 30. Па са пили три дни и три ночи: / Марко пие вино тригодишно, / а арапка — вино шербетлиа. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 7. Не виде ги чрън арапина, / не ги виде арапка девойкя. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 54.

2. Диал. Царевица (Н.Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква