АРА̀ПСКИ

АРА̀ПСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Простонар. 1. Прил. от арап и от арапин (в 1 знач.); негърски. Да, той беше се хвалил един път в Донювото кафене, че бил съсякъл във време на турското бягство един арапски паша. Ив. Вазов, Съч. VII, 44. Проговори укя дели Марко: .. / отиди си у арапска града, / та утепай цръна арапина, / ега би ти жалби уминали. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 49. Фала тебе, арапски юначе, / ако можеш Марко да ми фанеш, / я ти давам до три азни пари. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 32. Пойде Марко на прошет да иде, / .. Та се шетна низ поле широко, / .. , та си ойде у Арапска земя, / та си замина низ арапското село, / та си ойде у арапското поле. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 22. Арапски устни. Арапска коса.

2. Като същ. арапски м. Говор на арапи, на негри. Я не мога арапка да бида, / я не мога арапски да думам, / я не мога арапски да поя! Нар. пес., СбНУ ХLV, 376.

Арапска ръка (смоква); арапски език. Диал. Смокиня. Арапско просо. Диал. Ливадна трева със сплескани сърцевидни класове на тънки стебла; треперушка, сълзица.

Списък на думите по буква