АРА̀ПЧЕ

АРА̀ПЧЕ, мн. ‑та, ср. Простонар. Умал. от арап; негърче. Мойте птички, мойте птички, / мойте птички верни / сега с песенки веселят / арапчета черни. Елин Пелин, ПБ, 66. Черно арапче помери, / в клето я сърце удари / със два куршума телени. Нар. пес., СбНУ ХХII-ХХIII, 98.

Списък на думите по буква