АРАХНОЛО̀ГИЯ

АРАХНОЛО̀ГИЯ ж. Зоол. Дял от зоологията, който изучава паяците и паякообразните.

— От гр. Bράχνη ’паяк’ + λογός ’наука’.

Списък на думите по буква