АРБАЛЀТ

АРБАЛЀТ м. Воен. Средновековно оръжие, употребявано в западноевропейските страни, което се състои от стоманен лък, прикрепен на дървена дръжка, със специално устройство за опъване на тетивата и жлебове за насочване на стрелите. Царят отишъл в своята оръжейна, взел арбалета си и стрелял. Но от тетивата излетяла само една стрела. Ал. Гетман, ВС, 55.

— Фр. arbalète.

Списък на думите по буква