АРБАНА̀СИН

АРБАНА̀СИН, мн. арбана̀си, м. Остар. Арбанасец, арбанас, арбанасчанин. Казано

беше от славяните да се взима, което им е в повече или можеше да се замени или купи с пенези, а на ромеите, на власите и на арбанасите по тия места да се оставя само това, което им е нужно до новата родитба. Д. Талев, С II, 197.

Списък на думите по буква