АРБАНА̀СКИ

АРБАНА̀СКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. 1. Прил. от Арбанаси (село много близо до Велико Търново, културно-исторически и архитектурен туристически обект). Арбанаска къща. Арбанаски манастир.

2. Остар. Прил. от арбанас, арбанасец; арбанашки. Арбанаско население.

3. Като същ. арбанаски м. Остар. Арбанаски език, албански език; арбанашки.

Списък на думите по буква